fajr 1400 01

انتخابات 1400

بعد از مبعث رسول گرامی اسلام ص ودوران 250 ساله ائمه معصومین س همراه با غیبت کبری آغاز،واز آن تاریخ براساس شرائط خاص هر زمان علما واندیشمندان دینی با گفتار ، نوشتار ورفتارشان افکار اهلبیت (س) را نشر ودر برابر حاکمان جور ایستادگی می کردند .

نقش روحانیت کاشان در انقلاب ودفاع مقدس

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 13:55

            درمنطقه بزرگ کاشان آن زمان نیز علما وشخصیتهائی همواره پرچمدار این فرهنگ عاشورائی بوده اند که می توان از چهره هائی همچون قطب راوندی ، سید بوالرضا راوند ، ملا محسن فیض ، ملافتح الله ، ملا احمد وملا مهدی نراقی ، آخوند کاشی ، ملاحبیب الله شریف، آمیر سید علی یثربی نام برد .

  

در یکصد ساله گذشته نیز روحانیت شیعه توانسته است نقش خود را در حاکمیت دینی ایفا کند وعلمای کاشان از این مهم مستثنی نبوده است ودر نهضت مشروطیت هم علمائی همچون آیت الله العظمی ملاحبیب الله شریف با توصیه به دامادش ملا عبدالرسول مدنی کتاب انصافیه را به رشته تحریردرآورد وبه این کتاب تقریرزد،که وبقول نویسنده مشهورفریدون آدمیت در این کتاب دیدگاه غیر قابل انکاری را در حاکمیت روحانیت واستقرارنظام دینی تبین کرده است .

در کتاب انصافیه آزادی،قانون،آزادی درقلم وصنع، آزادی در عقائد ، تساوی در محاکمات دفع ظلم ، امنیت نفس وعرض ومال مردم به عنوان اصول مشروطیت نام برده شده واز جاهل ، عادت به ظلم ویاس وناامیدی به عنوان موانع استقرار مشروطیت یاد شده است .

   در دهه های اخیر هم بعد از واقعه 15 خردادشخصیتهای حوزوی با نفوذ در دانشگاه افکارشان را به نسل جوان که به علم آموزی روز مشغول بودند انتقال دادند واین مهم بود که در صحنه های سیاسی اجتماعی کشور دوبال حوزه ودانشگاه توانست با بهره گیری از فرهنگ عاشورائی معارف دینی کارآئی مطلوبی داشته باشدوعلیرغم کنترل شدید رژیم ستمشاهی شور وحال انقلابی مراکز مختلف تبلیغ را فراگرفت، وتوانست فضای جامعه آن زمان رامتحول، ورژیم مجبور شد،با دستگیری وشکنجه دادن آگاهان دوقشر فرهیخته طلبه و دانشجو به سرکوب مخالفین خود بپردازد . بدین لحاظ رژیم برای تست گرفتن جامعه اقدام به چاپ مطلبی موهن برعلیه حضرت امام خمینی ره در نونزدهم دیماه 56 کرد که متعاقب آن عکس العمل مناسبی برعلیه رژیم از قم آغاز ودر مدت زمان کوتاهی وبه بهانه بزرگداشت شهدای این قیام سراسر کشور را فرا گرفت، بگونه ای که در کاشان نیز علما وروحانیت این شهر هم با انتشار بیانیه ضمن محکوم کردن این حرکت توهین آمیز مردم را برای تداوم انقلاب و سرنگونی رژیم تشویق کردند، در این راستا روحانیت شهر از جمله حضرات آیات وحجج الاسلام مدنی ، صبوری ، نجفی، یثربی، خراسانی، مصطفوی ،امامی ،علم الهدی،اعتمادی ، مکی ، اسلامی، مناقب ، شریف ، حسینی ، راستی، قرائتی ،رضوی ، روحانی، صلاحیان،ودیگر روحانیت شهر ، با حضوردر راهپیمائی ها که اکثرآ ازمرکز انقلاب کاشان ، مسجد آقابزرگ آغاز می شد ویا باصدور اطلاعیه ویا سخنرانی مردم را به حمایت ازنهضت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) وادامه اعتصابات وحضور در تظاهرات برعلیه رژیم ستمشاهی تشویق می کردندکه در این خصوص رهبری روحانی شجاع و انقلابی حجت الاسلام مشکینی نقش بسزائی در هماهنگی روحانیت وتشکلهای انقلابی داشتند ومردم فریادهای مرگ برشاه ودرود برخمینی او را فراموش نخواهند کرد .

در عین حال انقلاب شکوهمند اسلامی در 22 بهمن 57 به پیروزی رسید و در آن موقع در کاشان حرکتهای زیبائی در جا بجائی قدرت در این شهر اتفاق افتاد وانقلابیون این شهر مراکز حساس را در اختیار گرفتندوروندتشکیل نهادهای انقلاب اسلامی ونیز محاکمه مجرمین و وابستگان رژیم آغاز و تعدادی به حکم قاضی شرع آن موقع آیت الله صبوری به اعدام محکوم و درروز 12 فروردین مردم به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند که پس از آن علیرغم توطئه های ضد انقلاب در نقاط مختلف کشور، نیروهای انقلابی در تشکلهای خاص به آن مناطق اعزام شدند تا اینکه رژیم صدام با تحریک استکبار جهانی تجاوز خودرا به کشور اسلامی مان آغاز کرد که دراین خصوص از سوی علما وروحانیت شهربا صدور اطلاعیه ویا حضور در جبهه ها حمایت خود را دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام که دراین موردآیت الله العظمی مدنی کاشانی با فتوائی ضرورت حضور در جبهه ها رایادآورشدند،و تلاش آیت الله یثربی به عنوان نماینده ولی فقیه وامام جمعه کاشان ودیگر علما ی شهرنیز برای جذب نیرو و کمکهای مردمی به جبهه های نبرد حق علیه باطل کارساز بود وحضورایشان وبرخی دیگرشخصیتهای روحانی از جمله آیات خراسانی ، اصیلی،ودیگر اساتید حوزه ودانشگاه در جبهه ها موجب پشت گرمی رزمندگان بودند ، که در این راستا طی 8 سال دفاع مقدس بیش از 300 روحانی وطلبه به جبهه ها اعزام که از این تعداد   -- روحانی شهید،       نفر مفقود ،     نفر جانباز و     نفر آزاده تقدیم آرمانهای انقلاب اسلامی شدند .