fajr 1400 01

انتخابات 1400

ساماندهی معتادان متجاهر در اردستان؛ دغدغه‌ای که در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار شده است

پنج شنبه, 08 مهر 1400 ساعت 12:54

ساماندهی معتادان متجاهر در اردستان به دغدغه‌ای تبدیل شده که در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار شده و مسئولان باید در این زمینه هزینه‌های آنان در کمپ‌های ترک اعتیاد حمایت کنند.