جهش تولید

به گزارش ایرنا، فرهاد بابایی روز شنبه در این زمینه گفت: این حادثه رانندگی حدود ساعت 17 امروز رخ داد و کارشناسان مرکز اورژانس پس از دریافت گزارشی به محل حادثه در خیابان امیرکبیر کاشان اعزام شدند.

عابری پیاده در برخورد با خودرویی عبوری در کاشان کشته شد

یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 ساعت 14:49