جهش تولید

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی، طرح شناسایی و برخورد با فروشندگان مواد مخدر را در دستور کار خود قرار دادند.

دستگیری سارق داخل خودروهای سنگین

دوشنبه, 29 بهمن 1397 ساعت 14:29