به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، احمدی نژاد پس از رفتارهای متداول خود، از این نیسان آبی پیاده شد و با توجه به اینکه شورای تامین مجوز سخنرانی در مسجد رودبست را نداده بود به بالکن یکی از خانه ها رفت و از آنجا سخنرانی کرد. طبق گزارش خبرنگار برنا از مازندران، نزدیک به 60 نفر در رودبست پای سخنرانی غیرقانونی احمدی نژاد نشسته اند، این موضوع را در حالی عکس های منتشر شده در کانال حامی احمدی نژاد تایید می کند که بسیاری از این افراد از شهرهای دیگر مازندران آمده اند و از اهالی رودبست نیستند.